Bodium ja BCB Medical aloittivat yhteistyön

 

BCB Medicalin laaturekistereiden avulla Bodium yhdenmukaistaa hoitokäytäntöjä, tehostaa hoitoketjuja ja näin ollen parantaa asiakkaiden saaman hoidon yhtenäistä laatua. Laaturekisterin tuottaman tiedon avulla Bodium voi kehittää fysioterapiapotilaiden hoitopolkua sekä valvoa ja vertailla hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Saatua tietoa voidaan hyödyntää tieteellisessä tutkimuksessa ja raportoinnissa sekä parantaa potilaiden saaman hoidon valtakunnallista laadun vertailtavuutta.

BCB Medical on pohjoismaiden johtava lääketieteellisen tiedon keräämiseen ja analysointiin keskittynyt yritys. Heidän ainutlaatuinen palvelukokonaisuutensa muodostuu terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuista tautikohtaisista laaturekistereistä, älykkäästä integraatioalustasta sekä potilaat hoitoonsa sitouttavasta Omavointipalvelusta.

Bodium on kesän 2017 aikana alkanut yhteistyössä BCB Medicalin kanssa rakentaa laaturekisteriä, jonka avulla fysioterapian ja kuntoutuksen vaikuttavuutta tullaan seuraamaan entistä paremmin. Hoidon vaikuttavuuden seuranta on suoraan yhteydessä sen tuloksellisuuteen, ja Bodium on tämän lähestymistavan edelläkävijä Suomessa. Bodium tulee myös integroimaan BCB Medicalin Omavointipalvelun käyttämäänsä Acute-potilastietojärjestelmään. Tällöin fysioterapeuttimme voivat entistä paremmin seurata asiakkaan hoidon etenemistä ja oireiden helpottumista, ja myös asiakkaidemme on entistä vaivattomampi sitoutua hoitoonsa.

Bodium on suomalainen fysioterapian ja kuntoutuksen edelläkävijä. Palvelemme asiakkaita 13 paikkakunnalla 18 eri toimipisteessä. Erinomaiset hoitotuloksemme perustuvat lääketieteellisen osaamiseen, asiakkaiden kuuntelemiseen ja yksilöllisesti luotaviin hoitosuunnitelmiin.