Laadukkaalla hoidolla hyviin tuloksiin – hyvä fysioterapeutti osaa johtaa, mutta myös joustaa

Fysioterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää ihmisen toiminnallisuutta kokonaisvaltaisesti. Sana ’fysio’ viittaakin fysikaalisten ilmiöiden vaikutuksiin ihmisen kehon toimintaan, ’terapia’ puolestaan ajattelun, mielen ja tunteiden vaikutuksiin ihmisen toiminnassa.

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen kokonaisuus, mikä pitää huomioida fysioterapian toteutuksessa. Bodiumilla ammattilaiset luovat asiakkailleen yksilöllisen hoitosuunnitelman lähtien alkukartoituksesta, jossa perehdytään onnistuneeseen hoitotulokseen vaikuttaviin tekijöihin, kuten asiakkaan terveydentilaan ja elämäntilanteeseen.

Ammattitaitoinen fysioterapeutti kuuntelee ja motivoi asiakastaan

Ammattitaitoinen fysioterapeutti osaa kuunnella asiakastaan: hyvällä yhteistyösuhteella asiakkaan ja terapeutin välillä on suuri vaikutus onnistuneeseen fysioterapiakokemukseen. Joskus asiakkaan toiveet voivat kuitenkin erota ammattilaisen laatimasta hoitosuunnitelmasta, joka perustuu aina lääketieteelliseen tutkimustietoon. Silloin tuloksellinen vastuu hoidon tehoamisesta jää fysioterapeutille. Fysioterapeutin on ammattilaisena pidettävä ohjat käsissään koko hoitojakson ajan ja kyettävä ohjeistamisen lisäksi motivoimaan asiakasta niihin toimenpiteisiin, joita onnistunut lopputulos edellyttää.

Hyvä fysioterapeutti kehittää osaamistaan jatkuvasti

Toinen oleellinen osa fysioterapeutin työtä on jatkuva kouluttautuminen ja ammattitaidon kehittäminen. Fysioterapian erikoisalat vaativat erityisosaamista, mikä puolestaan edellyttää kokemusta, ammattiylpeyttä sekä halua itsensä kehittämiseen. Ilman näitä ominaisuuksia parhaan mahdollisen avun antaminen potilaalle voi olla hankalaa ja jopa riskialtista. Esimerkiksi jo ennestään huonokuntoisen polven harjoittaminen väärin saa aikaan enemmän haittaa kuin hyötyä, ja siitä syystä asiakkaan kannattaa perehtyä oman fysioterapeuttinsa taustoihin ja kokemukseen. Hintalappu on huono mittari palvelua valittaessa, eikä laadusta kannata tinkiä sen tai minkään muun tekijän perusteella.

Bodium on suomalainen fysioterapian ja kuntoutuksen edelläkävijä. Palvelemme asiakkaita 10 paikkakunnalla 15 eri toimipisteessä. Erinomaiset hoitotuloksemme perustuvat lääketieteellisen osaamiseen, asiakkaiden kuuntelemiseen ja yksilöllisesti luotaviin hoitosuunnitelmiin.