Alaraaja on kokonaisuus – terapeuttinen harjoittelu auttaa polvikipuun

 

Polvivaivat ovat yleisiä ja vaikuttavat suuresti potilaan elämänlaatuun. Koska alaraaja on kokonaisuus jossa eri osat vaikuttavat toisiinsa, tulee polvikivun syyt kartoittaa tarkoin ennen hoidon aloittamista. Terapeuttisen harjoittelun on todettu johtavan usein leikkauksellisia toimenpiteitä parempiin tuloksiin.

Yleisimpiä syitä polvikivulle ovat nivelrikko tai rasitusvammat, kuten juoksijan polvi tai hyppääjän polvi. Myös polven vääntyminen virheasentoon tai liian nopea altistuminen suurelle kuormalle voi synnyttää kipua aiheuttavia vammoja polven alueelle. Nuorilla ja työikäisillä ilman tapaturmaa alkaneet polvikivut kielivät tavallisesti yli- tai alikuormituksesta, joka voi aiheuttaa esimerkiksi polven alueella sijaitsevien limapussien tulehduksia tai jänteiden kipeytymistä.

Ongelman arvioinnissa on myös huomioitava, että nilkan ja jalkaterän virheasennot, samoin kuin lantion ja lonkan alueen hallinnan puute tai liikekontrollin häiriöt, saattavat olla osasyynä polvivaivoihin. Riittävän ajoissa saadut ohjeet ja hyvä hoito voivat vähentää vaivan kestoa ja estää pysyvien vammojen kehittymistä.

Syiden tunnistamisesta oikeanlaiseen hoitoon

Polvivaivojen hoito pohjautuu aina vääränlaisten, haitallisten liiketottumuksien tunnistamiseen ja sitä kautta kuormituksen vähentämiseen ja polven vahvistamiseen. Hoitona käytetään lähes poikkeuksetta fysioterapiaa, jolla pyritään vahvistamaan lantion ja koko alaraajan toimintaa. Harjoittelu tapahtuu yksilöllisen suunnitelman mukaan valvotusti, joko potilaan kotiympäristössä tai klinikan harjoittelusalilla.

Aiemmin saatettiin tapauskohtaisesti harkita myös nivelen tähystystä ja irrallaan olevien rustokappaleiden puhdistusta. Nykyisin on kuitenkin todettu, että terapeuttisella harjoittelulla päästään samoihin tai jopa parempiin tuloksiin yli 35-vuotiaiden keskuudessa. Etenkin ikääntyneillä kivut liittyvät usein nivelruston kulumaan, ja siksi terapeuttisen harjoittelun tukena voidaan käyttää ruston toimintaa parantavaa ja kipua lievittävää lääkitystä.

Ei pelkkää kivunhoitoa – myös parempaa elämänlaatua

Vaikka terapeuttisessa harjoittelussa keskitytään polvikivun helpottamiseen ja ehkäisemiseen, sillä voidaan parantaa myös potilaan elämänlaatua kipujen aikana. Kipujen vuoksi ei tarvitse yleensä lopettaa liikkumista, sillä useimmat liikuntamuodot ja arjessa tarvittavat liikkeet saadaan fysioterapeutin antamilla ohjeilla muokattua sellaisiksi, että ne soveltuvat myös polvivaivaiselle.

Bodium on suomalainen fysioterapian ja kuntoutuksen edelläkävijä. Palvelemme asiakkaita 12 paikkakunnalla 18 eri toimipisteessä. Erinomaiset hoitotuloksemme perustuvat lääketieteellisen osaamiseen, asiakkaiden kuuntelemiseen ja yksilöllisesti luotaviin hoitosuunnitelmiin.