Terveysvalmennus - Bodium Fysioterapia

Terveysvalmennus

Terveysvalmennuksen tavoitteena on hyvinvoinnin tukeminen sekä ennen, että jälkeen fysioterapian ja kuntoutuksen. Tarjoamme kattavaa ja yksilöllistä terveysvalmennusta, johon sisältyy erilaisia asiakkaan tilannetta kartoittavia terveyskuntotestejä. Näiden pohjalta saamme rakennettua valmennussuunnitelman, jonka avulla pystymme tarjoamaan asiakkaalle juuri ne työkalut, joita hän tarvitsee edistääkseen terveyttään. Meidän mielestä hyvinvoinnin tulisi näkyä jokapäiväisessä arjessa!

Terveyskuntotestit

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen on yksi keskeisimmistä väestön terveyden edistämisen keinoista. Terveyskuntotesteillä pystytään mittaamaan fyysiselle terveydelle ja päivittäiselle toimintakyvylle tärkeitä osa-alueita, kuten mm. hapenottokykyä, nopeutta, liikkuvuutta, voimaa ja tasapainoa. Valitsemme testit aina asiakkaan lähtökunnon sekä fyysisen suorituskyvyn mukaan, ja ne toteutetaan ammattilaisen valvonnassa. He ovat päteviä suorittamaan testauksen turvallisesti ja teknisesti oikein, sekä tulkitsemaan tuloksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Testejä varten on syytä tehdä muutamia valmisteluja, joista ohjeistamme aina tapauskohtaisesti.