Työterveys fysioterapia palvelut Bodiumilta

Työterveys

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN ONGELMISTA KÄRSII YLI JOKA VIIDES TYÖIKÄINEN.

Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ovat eniten poissaoloja aiheuttava sairausryhmä ja toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Sairauspäivärahoista ja sairausperusteisista eläkemenoista niiden osuus on noin kolmannes. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet aiheuttavat valtaosan yritysten sairausperusteisista työpanosmenetyksistä. Me Bodiumilla toimimme yrityksen työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kumppanina tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja ongelmien ehkäisyssä, hoidossa sekä kuntoutuksessa. Palvelumallimme tarjoaa kustannustehokkaan strategian tuki- ja liikuntaelimistön terveyden tukemiseksi. Palvelussa yhdistyy kohdennetusti oirelähtöinen ja kuntouttava fysioterapia, moniammatillinen avokuntoutus ja terveysvalmennus.

Kysy, kuuluuko oma työpaikkasi Bodiumin työterveyspalveluiden piiriin!